În luna ianuarie timp de câteva săptămâni am făcut evanghelizări în mai multe sate de bushmani din zona oraşul Gobabes. În majoritatea acelor sate nimeni nu merge să predice evanghelia şi oamenii nu au biserici. În acea zonă am întâlnit o mare opoziţie spirituală faţă de cuvântul Domnului, deoarece satana legase sate întregi în alcolosm, indiferenţă şi imoralitate. Interesant este faptul că toţi oamenii ştiau despre Isus dar nu trăiau pentru El. Când am început să predicam evanghelia mulţi dintre ei şi-au dat seama de întunericul în care zăceau.

Bushmanii din această zonă îşi tăiesc viaţa în colibe de tablă şi sunt foarte săraci şi lipsa de haine, lipsa de hrană sunt o problemă cu care se confruntă majoritatea. Nu am putut să trecem nepăsători pe lângă nevoile lor şi cu mare bucurie le-am oferit diferite alimente. Această lucrare a fost  un mare prilej de bucurie pentru toţi.

Majoritatea dintre ei nu ştiu să citească dar aceasta nu a fost un motiv să nu aibă acces la cuvântul lui Dumnezeu. Am reuşit să cumpăram biblii audio în limba naro, limbă vorbită de ei şi la întâlnirile de evanghelizare le-am oferit gratis, iar pentru cei ce au ştiut să citească le-am oferit nou testamente. În satul Fermanauk am fost bine primiţi de liderii bisericii penticostale şi câteva zile am împărtăşit adunării cuvântul Domnului şi le-am oferim biblii audio şi nou testamente. Împreună cu pastorii bisericii ne-au dus şi în alte sate unde am făcut evanghelizări.