România între NEPRIHĂNIRE și PĂCAT

România între
NEPRIHĂNIRE și PĂCAT


Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor

Proverbe 14:34

Nu este un cuvânt mai potrivit pentru ziua națională României! Păcatul este peste tot. Din copilărie fiecare am învățat să păcătuim și astfel am devenit păcătoși în fața lui Dumnezeu. Consecințele păcatului sunt multiple. Sunt de natură fizică, spiritual și eternă. Păcatul degradează moral, distruge spiritual și condamnă etern.

Păcatul produce și rușine. Este rușine când partenerii de viață sunt infideli, este rușine când copii se răscoală împotriva părinților, este rușine când prietenii cei mai apropiați îți dau cele mai crunte lovituri… Este o rușine când o națiune este complet scufundată în păcat și din nefericire așa este România astăzi. Viața morală și principiile moralității sunt rar întâlnite, iar spiritualitatea ne lipsește cu desăvârșire. Suntem religioși, fideli unor seturi de prescripții, dar nu liberi din păcate și vici. Depravarea morală ne-a aruncat într-o groapă adâncă. Națiunea noastră este în haos și ruină. Politica, economia, sănătatea fizică și cea spiritual sunt în degradare, iar totate acestea din cauza păcatului. Păcatul are cu sine blestem și condamnare. Dumnezeu urăște păcatul, pentru că acest rău este sursa distrugerii noastre eterne. Totuși Dumnezeu L-a trimis pe Isus Hristos ,,să caute și să mântuiască ce era păcătos.” (Luca 19.10)

Națiuni care și-au recunoscut căderea, eșecul și falimentul în fața lui Dumnezeu și s-au pocăit au fost ridicate de Dumnezeu. Doar neprihănirea ne poate ridica din ruina în care suntem. Această neprihănire o dă Dumnezeu fiecărei persoane care renunță la trăirea în păcat și cu pocăință invocă mila și iertarea lui Dumnezeu. Prea mult am stat jos în pulberea pământului, prea mult ne-am degradat ca națiune și societate. Este timpul să ne ridicăm… Să ne ridicăm din mocirla în care zacem de mult și să ne punem pe genunchi în fața lui Dumnezeu, iar El de acolo ne va ridica, ne va spălat de orice depravare morală și ne va clădi ca pe o adevărată fortăreață ca nici un inamic să nu ne mai dărâme.

România ridică-te din păcatul în care te complaci și vin-o sub sângele lui Isus Hristos, sânge care are putere să ne spele de orice păcat și să ne curățească de orice nelegiuire. Atunci neprihănirea lui Hristos va veni peste noi și Dumnezeu ne va înălța, ne va restaura, ne va binecuvânta și ne va pune pe temelii care nu mai pot fi clătinate!

Dumnezeu să ridice România!